Horari d’estiu

De dilluns a divendres: 9h – 20h

Dissabtes 9h – 13h

L'INSOMNI

L'INSOMNI

Què és?

L’insomni és un trastorn del son que es manifesta clínicament com la percepció d’un somni insuficient o incapacitat per dormir.

A més de ser una de les causes principals de consum farmacològic, l’insomni persistent és un factor de risc d’accidents i, a més, produeix alteracions de l’humor i afecta la qualitat de vida de la persona de forma important.

Sempre hem de diferenciar entre un episodi d’insomni agut, desencadenat com a resposta a situacions d’estrès, malalties agudes o consum d’algun fàrmac nou, o insomni crònic considerat com aquell de més de tres setmanes d’evolució, que ha de ser estudiat valorant les possibles causes.

Una altra de les causes freqüents de consulta és per somnolència diürna. S’estima que al voltant del 20% d’avis presenta algun grau de somnolència diürna, observant com probables etiologies: estats depressius, presència de freqüents despertars nocturns, ús de fàrmacs per dormir, estat de vida sedentari i limitació de l’activitat diària.

Classificació

En relació amb la seva durada podem distingir tres tipus d’insomni:

Ocasional o transitori: aquell que dura una o diverses nits. De curta durada: aquell que es perllonga per espai d’una a tres setmanes.

Crònica: aquell de més de tres setmanes de durada. Els dos primers es deuen a causes externes a l’organisme, mentre que l’insomni crònic es deu a factors intrínsecs complexos des d’un punt de vista fisiopatològic.

Causes de l’insomni

1.-Canvis fisiològics. L’envelliment produeix una sèrie de canvis en el patró de la son:

 • Reducció del temps total del son.
 • Menor eficiència d’aquest.
 • Increment de despertars nocturns.
 • Augment de somnolència diürna.

2.-Estils de vida. Es caracteritza perquè l’horari de son del pacient no coincideix amb el que es considera habitual des del punt de vista social, o amb el qual el pacient desitja.

3.-Hàbits farmacològics. Hi ha diversos fàrmacs d’ús comú que poden causar insomni, més en ancians que solen estar polimedicats.

4.-Patologies psicològiques i orgàniques. Causes d’Insomni crònic: Qualsevol malaltia crònica que produeix símptomes d’incomoditat a la nit pot provocar deteriorament del son nocturn.

 • Síndrome d’apnea del son (AOS).
 • Moviment periòdic de les cames (mioclònies nocturnes).
 • Síndrome de cames inquietes o neguitoses.
 • Insomni per símptomes orgànics (dolor, pruïja, dispnea, estímul miccional …).
 • Depressió i altres trastorns psiquiàtrics.
 • Mals hàbits del son.
 • Consum de begudes alcohòliques o estimulants.
 • Alguns fàrmacs.

Correu enviat correctament

Redirigint a la pàgina d’inici…